DOBRA REPUTACJA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

oraz ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM

POMAGAMY KLIENTOM Z CAŁEJ POLSKI

Kary SENT
DZIAŁAMY RÓWNIEŻ ON-LINE
DOŚWIADCZENIE
od lat pomagamy ratować dobrą reputację
Jeżeli wobec Twojej Firmy zostało wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji zapraszamy do kontaktu:
Czym jest dobra reputacja

Dobra reputacja stanowi warunek prowadzenia działalności transportowej. Jej zabranie powoduje zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i brak możliwości wykonywania usług transportowych.
Dobrą reputację można stracić w przypadku popełnienia chociażby jednego najpoważniejszego naruszenia (NN).
W przypadku bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN) dobrą reputację można stracić w przypadku ich wielokrotnego popełnienia. Decyduje o tym częstotliwość naruszeń obliczana wg wzoru.

PRZEWOŻNIK

Stwierdzenie utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego spowoduje zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
W takiej sytuacji przewoźnik nie może wykonywać przewozów drogowych do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego.

ZARZĄDZAJĄCY (CKZ)

W przypadku zarządzającego transportem, zabranie dobrej reputacji spowoduje uznanie zarządzającego niezdolnym do kierowania operacjami transportowymi co najmniej na jeden rok i zabranie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
Odzyskanie certyfikatu będzie wymagało spełnienia wielu formalności

Jak uratować dobrą reputację?

PLAN NAPRAWCZY

Dobrą reputację można uratować dzięki wdrożeniu odpowiedniego planu naprawczego.

Wdrożenie planu naprawczego stanowi najważniejszą czynność decydującą o tym czy dobra reputacja pozostanie nienaruszona.

Plan naprawczy to:
– podjęte działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy.
– wdrożone procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego

Nie wystarczy samo wdrożenie planu naprawczego. Musi on zostać przedstawiony i udokumentowany. Często to właśnie opisanie i udokumentowania sprawie największe problemu. Od lat pomagamy Klientom we wdrażaniu, opisywaniu i dokumentowaniu działań naprawczych.

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA ZA KTÓRE MOŻNA STRACIĆ DOBRĄ REPUTACJĘ
Korzystanie z magnesu / wyłącznika

Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu. Naruszenie lp. 6.1.3 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 10.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

Jazda na cudzej karcie

Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą. Naruszenie lp. 6.3.3 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 3.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

Brak ważnego badania technicznego

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd. Naruszenie lp. 9.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 2.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

Usterka

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd. Naruszenie lp. 9.2 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 2.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

WIĘCEJ NARUSZEŃ W WYSZUKIAWRCE
DOŚWIADCZENIE

Pomagamy przygotowywać i wdrażać plany naprawcze, które mają najważniejsze znaczenie dla zachowania dobrej reputacji. Reprezentujemy Klientów przed GITD i Starostami. Nasza pomoc obejmuje całe postępowanie. Jeżeli to konieczne przygotowujemy odwołania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Decyzja – dobra reputacja pozostaje nienaruszona
Kiedy zostanie uruchamiana procedura oceny dobrej reputacji?

Procedura dotycząca oceny dobrej reputacji jest uruchamiana w przypadku nałożenia na przewoźnika lub zarządzającego transportem kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie, tak zwane NN.

Postępowanie dotyczące dobrej reputacji zostanie wszczęte również w przypadku nałożenia na przewoźnika lub zarządzającego transportem kary pieniężnej za bardzo poważne naruszenia lub poważne naruszenia jeżeli częstotliwość ich występowania wymaga oceny dobrej reputacji. Przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę wagę naruszenia, czas i średnią liczbę kierowców zatrudnionych przez przewoźnika w ciągu roku.

Trzy poważne naruszenia popełnione w ciągu jednego roku w przeliczeniu na jednego kierowcę równe są jednemu bardzo poważnemu naruszeniu.

Natomiast trzy bardzo poważne naruszenia popełnione w ciągu jednego roku, w przeliczeniu na jednego kierowcę, spowodują uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

1 NN = ocena dobrej reputacji

3 BPN/na kierowcę/na rok = ocena dobrej reputacji

3 PN/na kierowcę/na rok = 1BPN

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Procedurę w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji rozpoczyna zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Jest ono przysyłane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub Starostę / Prezydenta Miasta.

Dobrą reputację można obronić !!!

Wszczęcie postępowania nie oznacza automatycznej utraty dobrej reputacji. Przewoźnik na ogół może ją uratować podejmując właściwe działania i uczestnicząc w postępowaniu.

Jak najszybciej zareaguj na zawiadomienie !!!

Po otrzymaniu zawiadomienia należy udzielić Organowi informacji oraz przedstawić dokumenty. Pomagamy Klientom w całym toku postępowań, w

dr Dawid Korczyński

adwokat

Pomoc w sprawach dotyczących dobrej reputacji. Zapraszamy do kontaktu.

PrawnicyTransportu.pl jest specjalistyczną Kancelarią Prawną świadczącą usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla branży transportowej.